Vacatures


Constructieschilder
Als constructieschilder werk je vooral aan het onderhoud en de bescherming van tanken, schepen of de onderdelen van schepen. Soms hoef je alleen de product te schilderen maar in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook rotten verwijderen met een tol/ stalen borstel of het afplakken van producten. Pas als alles goed is schoongemaakt en afgeplakt worden de verflagen aangebracht. Als constructieschilder werk je in Petrochemie fabrieken of Scheepsbouw fabrieken.
Straler
De functie Straler komt voor in het (mobiele) metaalconserveringsbedrijf. De Straler werkt op basis van werkopdrachten, waarin de te gebruiken straalmiddelen en de te bereiken oppervlakteruwheid zijn voorgeschreven. Omvangrijke steigers, hulpconstructies en afschermingen (milieubescherming) zijn aangebracht; de Straler beoordeelt zelf, of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Hij zorgt zelf voor de aanvoer van de benodigdheden naar de werkplek. De Straler werkt met hoge druk straalapparatuur aan zowel grote objecten in de buitenlucht (metaal- en betonconstructies als offshore installaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), in besloten ruimtes (tankwanden) als aan verplaatsbare metalen constructies in een spuithal of loods. Indien de omstandigheden dat vereisen, wordt hij geassisteerd door een hulpkracht, die de straalapparatuur bedient/gevuld houdt, slangen verplaatst e.d. De Straler werkt in beschermende kleding. Het zeker stellen van een veilige werkuitvoering, zowel door hemzelf als door een toegevoegde hulpkracht, is een belangrijk aandachtspunt in de functie.
Spuiter
De functie Spuiter komt voor in het (mobiele) metaalconserveringsbedrijf. De Spuiter werkt op basis van werkopdrachten, waarin de te gebruiken coatings, de viscositeit van de coatings, het aantal lagen en de te bereiken laagdiktes zijn voorgeschreven. Omvangrijke steigers, hulpconstructies en afschermingen (milieubescherming) zijn aangebracht; de spuiter beoordeelt zelf, of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Hij zorgt zelf voor de aanvoer van de benodigdheden naar de werkplek. De Spuiter werkt met (spuit)apparatuur aan zowel grote objecten in de buitenlucht (metaal- en betonconstructies als offshore installaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), in besloten ruimtes (tankwanden) als aan verplaatsbare metalen constructies in een spuithal of loods. De Spuiter kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers, die voor de uitvoering van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd. De Spuiter werkt in beschermende kleding, eventueel met luchtvoorziening. Het zeker stellen van een veilige werkuitvoering, zowel door hemzelf als door een toegevoegde medewerker, is een belangrijk aandachtspunt in de functie.
Constructiebankwerker
Constructiebankwerkers zijn bankwerkers die werkstukken maken ten behoeve van constructies. Hierbij kan gedacht worden aan plaatwerk, frames en het samenstellen en lassen van profielen voor staalconstructies. Een constructiebankwerker moet goed tekening kunnen lezen. Daarnaast moet een constructiebankwerker profielen en plaatstaal op maat kunnen zagen en knippen. Maatvoering is hierbij erg belangrijk. Constructiebankwerkers werken over het algemeen bij staalconstructiebedrijven en grote scheepsbouwers. Een constructiebankwerker vervaardigd in hoofdzaak zelf de onderdelen van een constructie en gebruikt hierbij verschillende gereedschappen. Met de term bankwerker wordt binnen de (petro)chemische industrie een werktuigbouwkundige bedoelt die flenzen aansluit en leidingen legt aan de hand van tekeningen. Daarnaast worden door bankwerkers in de procesindustrie ook kleppen en kranen geplaatst aan leidingsystemen. Deze systemen moet zeer nauwkeurig worden gemonteerd omdat er brandbare gassen en vloeistoffen onder hoge druk door de leidingen worden getransporteerd. Bankwerkers in de procesindustrie moeten aan hoge veiligheidseisen voldoen. Hiervoor krijgen deze bankwerkers speciale instructiefilmpjes, trainingen en opleidingen. Ook het gereedschap en de hijssystemen die deze bankwerkers gebruiken voldoet aan hoge kwaliteitseisen en veiligheidseisen.
Magazijnmedewerker
De magazijnmedewerker zorgt voor het beheer van de goederenstroom. Hij/zij controleert zendingen van leveranciers, zorgt voor een goed kloppende voorraad, zorgt voor onderhoud aan meetinstrumenten en machines en verzamelt materialen uit het magazijn voor projecten. Deze materialen voor projecten dienen compleet en op tijd gereed gemaakt te zijn voor het team van monteurs.
Machinebankwerker
Als machinebankwerker ben je in dienst van een machinefabriek, een onderhoudswerkplaats of bij een bedrijf zoals bijvoorbeeld een scheepswerf of vliegtuigbouwbedrijf. Je werk bestaat uit het onderhouden, bouwen, monteren en repareren van machines. Metaalbewerken vormt hierbij een belangrijk onderdeel; frezen, slijpen en vijlen zijn daarom ook technieken waar de machinebankwerker veel gebruik van maakt. De machinebankwerker heeft technisch inzicht en kan nauwkeurig werken. Daarnaast heeft hij een goede kennis van metaalsoorten en hun eigenschappen, omdat hij moet kunnen inschatten op welke manier materiaal bewerkt moet worden.
Flensmonteur
Als Flensmonteur ben je verantwoordelijk voor het monteren en demonteren van flensverbindingen conform de gestelde eisen. Je dient hiervoor kennis te hebben van allerlei soorten appendages, je kunt hierbij denken aan o.a. leidingstukken, kleppen en afsluiters. Veiligheid is in deze functie erg belangrijk als flensmonteur ben je mede verantwoordelijk voor het naleven van de interne beheerssystemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Werken Volgens Protocol (WFPr) Certificaat is een pre.
Ijzerwerker
De ijzerwerker werkt over het algemeen in een werkplaats. De ijzerwerker maakt, repareert en bewerkt allerlei apparaten en constructies voor verschillende opdrachtgevers. De gemaakte constructies kunnen verschillen van onderdelen voor bruggen, machines, schepen, tanken e.d. . De ijzerwerker bewerkt, repareert en maakt deze producten door te kijken naar eventuele werktekeningen of schetsen en gaat vervolgens aan de slag met verschillende materialen (waaronder pijp, profiel, strip, staaf of plaatsmateriaal). De ijzerwerker last, boort, buigt, verbindt, zaagt, snijdt, en bewerkt materiaal en verandert het materiaal van metaal tot een constructie of apparaat. Naast het maken van constructie, plaatwerk en apparaten kan het ook voorkomen dat de metaalbewerker producten moet moet stellen, monteren of repareren.
Pijpfitter
Pijpfitters selecteren de juiste materialen op basis van isometrische tekeningen en bewerken dit metalen of kunststof materiaal tot ‘spools’: bruikbare stukken leiding. In sommige gevallen wordt het materiaal van tevoren op maat gefabriceerd (prefab), maar doorgaans dienen pijpfitters het materiaal ter plekke (on site) te bewerken: ze snijden, slijpen of zagen pijpen en pijpstukken op de juiste maat en buigen ze in de juiste vorm. Vervolgens monteren de fitters deze spools, waarbij ze gebruikmaken technieken als verlijmen en lamineren. Ook gebruiken pijpfitters vaak uitneembare verbindingen, zogeheten flenzen, om leidingen aan elkaar te koppen. Bij grote projecten is vaak sprake van fitters die zich (vrijwel) uitsluitend bezighouden met flensverbindingen: zij worden wel flensmonteurs genoemd. Naast de assemblage en de installatie van leidingen, houden pijpfitters zich bezig met controle en onderhoud van installaties: ze vervangen bijvoorbeeld leidingen, voeren tests uit of verhelpen lekkage. Sommige fitters worden breder ingezet in de metaalbewerking en voeren ook werkzaamheden uit als lassen, solderen, boren, schroeven, verzekeren etc. Hun werkzaamheden kunnen dan overeenkomen met die van de constructiebankwerker of de lasser. Fitters die zich specialiseren in gas- en waterleidingen worden wel gas- en waterfitters genoemd.
Lasser
Als lasser voer je zelfstandig alle voorkomende laswerkzaamheden uit in onze werkplaats. Je bepaalt met de lascoördinator de juiste lasvolgorde en zorgt voor de benodigde lasvoorbereiding. Je bent in staat om gespecialiseerde lastechnieken zoals MIG/MAG, TIG en beklede elektrode (SMAW) in uiteenlopende lasstanden uit te voeren conform tekeningen en lasinstructies. Je weet kwaliteit te leveren binnen de afgesproken termijn. Je hebt een geldig lascertificaat voor de lasprocessen 111, 141, 135 en 136 in RVS en koolstofstaal.
Intercedent
In de functie van intercedent is eigenlijk geen 1 dag hetzelfde. Meestal wordt de dag begonnen met eventuele ziekmeldingen/afmeldingen van uitzendkrachten. Hierin is het een must om toch de inlener tevreden te stellen door zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor een afwezige. Vaak moet er op zeer korte termijn een vervangende werknemer worden gezocht. Daarnaast brengt een ziekmelding ook een hoop administratieve taken met zich mee.

In de loop van de dag staan er altijd wel afspraken voor intakegesprekken met werkzoekenden gepland. Of er wordt een bezoek gebracht aan een bestaande of nieuwe relatie.

Tijdens een intakegesprek probeer je een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kandidaat. Met behulp van een cv probeer je zo goed mogelijk het werkverleden van de kandidaat in kaart te brengen. Daarnaast wordt de kandidaat nog gescreend door het uitvoeren van diverse referentie-checks om te kijken hoe iemand op de werkvloer heeft gepresteerd en hoe iemand in de omgang is. Tevens maken wij gebruik van competentie testen om te kijken waar de plus en minpunten liggen van de desbetreffende persoon. Als we een positieve indruk hebben van een kandidaat gaan we kijken of we deze kunnen matchen met onze openstaande vacatures.

Als we momenteel geen passende vacature hebben openstaan voor de kandidaat, gaan we er naar op zoek en brengen we de cv onder de aandacht bij onze bestaande relaties.

Met een bestaande relatie wordt de algemene gang van zaken besproken en wordt er gekeken of er wellicht nog vraag is naar personeel. Met een nieuwe relatie probeer je je bureau zo goed mogelijk te presenteren, vaak wordt er door de relatie voor een rondleiding gezorgd en mag je op zoek naar nieuw personeel.

Meestal hebben we in de loop van de dag contacten met onze uitzendkrachten; dit gaat over allerlei zaken zoals salarisuitbetaling, vakantieregelingen, ziekteverzuim.

Vacatures

    Start Hier Jouw Carrière

    Ervaar de kracht van professionals in diverse sectoren. Wij leggen de nadruk op veilige, productieve en succesvolle samenwerkingen.

    Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ontdek uw mogelijkheden bij ons.